Người nước ngoài không được sở hữu nhà

0

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài  được quy định ở Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã dành một Chương (Chương 9) quy định về quyền có được nhà tại ở Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước bên cạnh được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại, gồm căn hộ khu chung cư và nhà tại riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực đảm bảo quốc căn phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.

nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha

Người nước ngoài không được sở hữu nhà

Thực hiện quy định của Luật Nhà ở, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Trong đó, ở khoản 2 vấn đề 75 quy định: “Giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các nơi cần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở từng địa phương và có văn bản thông báo cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại ở trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước bên cạnh được quyền có được nhà ở”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của những địa phương, tới nay Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn chưa ban hành văn bản xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo nhiệm vụ Chính phủ giao. Do vậy, những địa phương gặp khó khăn và thiếu cơ sở pháp lý trong việc công khai danh mục những dự án đầu tư xây dựng nhà tại thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài có được trên địa bàn.

mua-nha

Người nước ngoài không được sở hữu nhà

Để thực hiện quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sớm ban hành văn bản xác định các khu vực cần bảo đảm quốc căn phòng, hệ thống an ninh ở những địa phương để tạo vấn đề kiện cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh có căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng công khai danh mục những công trình đầu tư xây dựng nhà tại thương mại ở trên địa bàn tọa lạc trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Mời bạn xem thêm: Khu chung cư Ngoại Giao Đoàn: không gian hiện đại và sang trọng

Bộ Xây dựng cũng đề nghị ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố Hà Nội trực thuộc Trung ương chủ động liên hệ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện quy định này.

Share.